*Incite Pain Relief in Sweden 2012
Ipren (ibuprofen) tablett. Läkemedel vid tillfällig värk och feber. Från 12 år. Max 3 dagars behandling. Läs alltid bipacksedeln, särskilt vid överkänslighet, annan sjukdom, graviditet eller om du försöker bli gravid. © McNeil Sweden AB, 169 90 Solna, 2015. SE/IP/15-1192.